Przedstawiciel na Polskę
światowego koncernu AURA GERMANY GmbH