Strefa Dealera

Zaloguj się

Zmień hasło

Rejestracja

Po zarejestrowaniu konta proszę czekać na e-maila z informacją o jego aktywowaniu. Tylko aktywne konto umożliwia logowanie się.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest Roboclean Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Włościańska 29 lok. U2, 01- 710 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia/zapytania, a po wyrażeniu odrębnej zgody także w celach marketingu bezpośredniego, tj. promocji produktów i usług Roboclean Poland. Więcej szczegółów znajdziesz w klauzuli informacyjnej rozwiń
»


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Roboclean Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa, KRS: 0000638122, NIP: 5252652294, REGON: 363999407, (dalej: Administrator).
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z Administratorem w każdym czasie na maila: rodo@roboclean-poland.com lub telefonicznie na numer + 48 58 767 42 24 (w dni powszednie w godzinach 8 - 16).
3) Podane przez Panią/Pana w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem polegających na przeglądaniu zawartości strony, składania zamówień przez formularz w zakładce SKLEP oraz rejestracji osób uprawnionych (współpracowników) w zakładce http://roboclean-poland.pl/panel/, stanowiącej Strefę Przedstawiciela, do czasu wyrejestrowania się przez Pana/Panią z serwisu www.roboclean-poland.pl (na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia i wykonania umowy),
  • w celu realizacji wewnętrznych zadań administracyjnych Administratora. Obejmuje to w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług, przez czas niezbędny do realizacji tych zadań, z zasady nie dłużej niż 5 lat (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z korzystania z serwisu www.roboclean-poland.pl (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora),
  • w celach marketingu bezpośredniego do czasu wyrejestrowania się przez Pana/Panią z serwisu www.roboclean-poland.pl (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  • w celu przekazywania informacji handlowych, tj. ofert dotyczących produktów i usług Administratora na podstawie Pani/Pana zgody w przypadku jej wyrażenia do czasu wycofania zgody.
4) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać mailowo pod adresem: rodo@roboclean-poland.com .
5) Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego może Pan/Pani wnieść w formie mailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora.
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (sprzeciw może zostać złożony w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator narusza Pani/Pana prawa w zakresie danych osobowych.
8) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi marketingowe (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych). Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania Pana/Pani w serwisie www.roboclean-poland.pl i korzystania z jego usług. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rejestracji w serwisie.
10) Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.
Zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie wysyłając maila na adres rodo@roboclean-poland.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.